Polowanie Hubertowskie

Aktualność

11 listopada w obwodzie 265, odbyło się coroczne tradycyjnie polowanie Hubertowskie. Spotkanie rozpoczęliśmy od odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na wstępie prowadzący polowanie, nasz łowczy Tomek, wspomniał naszych kolegów, którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów. Przywitał zaproszonych gości i życzył wszystkim owocnych i bezpiecznych łowów.

W trakcie uroczystego apelu ślubowanie złożył kolega Radek, który został przyjęty do naszego grona gromkim okrzykiem Darz Bór!!

Po pierwszym pędzeniu, niedaleko Bukowca w którym padło kilka dzików (w tym odyniec) i koza, zjechaliśmy do Krogulca na kolejny miot. Po kolejnych dwóch pędzeniach do pokotu dowieziono 5 dzików i lisa. W rezultacie Królem Polowania został kierownik naganki kol. Raduś z odyńcem i dubletem w warchlakach, vice-królem Kolega Jacek. Tytuł króla pudlarzy przypadł koledze Andrzejowi.
Do rycerzy św. Huberta dołączył również kol. Waciak, który po raz pierwszy strzelił sarnę na polowaniu zbiorowym. Udane łowy zawdzięczaliśmy dobrze pracującej nagance i sforze psów naszego łowczego.

Po skończonych łowach kolega Radek zaprosił wszystkich uczestników polowania na biesiadę z okazji jego święta.

Dziękujemy koledze Adrianowi Greli za fotorelacje.

    Napisz komentarz