Walne Zgromadzenie 13 V 2023

Aktualność

Walne Zgromadzenie, które odbyło się 13 maja 2023 miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Zarząd Koła przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności  za rok 2022/2023 w tym: prezesa, łowczego, skarbnika oraz sekretarza zarządu, a koledzy przedstawili sprawozdania z działań poszczególnych komisji.

Odbyła się dyskusja nad sprawozdaniami, koledzy wnikliwie analizowali kolejne punkty.

Koło przyjęło w swoje szeregi 4 nowych członków, obecnie mamy 55 członków, 3 rezydentów oraz 4 stażystów.

Ważnym elementem zgromadzenia był wybór prezesa koła. Gratulujemy kol. Michałowi Duciowi, który został wybrany większością głosów. Pierwszą jego decyzją jako nowego prezesa było rozszerzenie składu zarządu koła do 5 osób. Po zatwierdzeniu przez głosowanie kolegów kandydatur, skład ten wygląda następująco – Prezes: Michał Duć, Łowczy: Tomasz Cegliński, Podłowczy: Radosław Sudomirski, Skarbnik: Ryszard Matyja, Sekretarz: Marta Ciesielska.

Zbliża się jubileusz 100-lecia PZŁ, nasze koło zamierza aktywnie włączyć się w jego obchody, planowane są również różnorodne akcje promujące łowiectwo w społeczeństwie, imprezy edukacyjne, czy też promocyjne, jak np. podczas gminnych dożynek… Będzie się działo!

Królem polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023 został kol. Grzegorz Dul, natomiast wicekrólem kol. Radosław Sudomirski. Gratulujemy i niech Wam Święty Hubert darzy!

 

 

 

 

Tekst i zdjęcia: Marta Ciesielska 

    Napisz komentarz