Członkowie naszego koła od lat są zaangażowani w działalność społeczną i kulturowa współpracując ze szkołami, Urzędem Miasta i Gminy w Kowarach oraz Nadleśnictwem Śnieżka.

Gospodarka łowiecka

 • dzierżawimy obwody łowieckie
 • dbamy o poprawę warunków bytowania zwierzyny
 • prowadzimy wsiedlenia zwierzyny w celu zwiększenia populacji
 • przeciwdziałamy kłusownictwu
 • gospodarujemy populacją zwierzyny w drodze polowania
 • chronimy uprawy przed szkodami wyrządzonymi przez zwierzynę

Tradycje i kultura łowiecka

 • posiadamy własny sztandar
 • organizujemy bale myśliwskie oraz imprezy integracyjne
 • wspieramy wydarzenia lokalne i charytatywne
 • posiadamy miejsce pamięci myśliwych, którzy odeszli z naszego grona do „krainy wiecznych łowów”

Edukacja

20180812_142419
 • prowadzimy spotkania edukacyjne z uczniami szkół
 • prowadzimy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa na polowaniu
 • podnosimy umiejętności strzeleckie naszych członków organizując treningi