Dzierżawione obwody

Mapa naszego obwodu

Obwód 287 – Położony jest w Sudetach Zachodnich, wzdłuż przełęczy Kowarskiej, na zachodniej granicy Rudawskiego Parku Krajobrazowego Od zachodu graniczy z Karkonoskim Parkiem Narodowym, od południa z Czechami. Powierzchnia obwodu wynosi 2.633 ha, w tym 2.124 ha to lasy (olszyny, lasy jesionowe, jaworzyny i buczyny z domieszką świerków).
Zwierzynę łowną naszego łowiska stanowią jelenie, sarny , dziki, lisy, kuny, jenoty. Występuje tu również wiele gatunków chronionych takich jak – Orzeł Bielik, sporadycznie widywane są wilki oraz rysie. Od kilku lat Lasy Państwowe (Nadleśnictwo Śnieżka) prowadzi skuteczną reintrodukcje cietrzewia.

Obwód 265 – Położony jest we wschodniej części Sudetów Zachodnich, w pasmie górskim Rudaw Janowickich. Powierzchnia obwodu wynosi 5.141 ha, w tym 1.722 ha to lasy. Zwierzynę łowną naszego łowiska stanowią  sarny ,dziki, jelenie oraz lisy. Na terenie naszego obwodu znajdują się liczne stawy hodowlane w Karpnikach ,Bobrowie i w Bukowcu, zamieszkałe przez wiele gatunków ptactwa wodnego. W ostatnich latach pojawiły się również bobry.