Założycielami koła „Knieja” Jelenia Góra z siedzibą w Kowarach byli pracownicy PKS, rzemieślnicy oraz żołnierze zawodowi jednostek wojskowych z Jeleniej Góry. Na pierwszym zebraniu powołano zarząd, w skład którego weszli:

  • prezes Michał Godzisz i członkowie zarządu:
  • Tadeusz Żurowski
  • i Ryszard Mierzwiński

Koło zostało dzierżawcą dwóch górskich obwodów łowieckich (na terenie Karkonoszy i Rudaw Janowickich) położonych na wysokości od 350 do 1.240 m n.p.m. Początki działalności koła były trudne. Obwody górskie nie obfitowały w zwierzynę, słaba jakość dróg leśnych utrudniała polowanie. Trudne warunki nie zniechęcały nowych gospodarzy, koło z roku na rok powiększało swoje szeregi. W tamtych latach polowano głównie na zające i kuropatwy, czasem trafił się dzik oraz jeleń, Katastrofa ekologiczna która nawiedziła Karkonosze na początku lat 80-tych dokonała olbrzymiego spustoszenia w drzewostanie,cale połacie lasów przestały istnieć, Przyczyna takiego stanu rzeczy były dymiące kominy węglowego zagłębia łużycku-czeskiego, zanieczyszczenia wnikały w glebę znacznie ją zakwaszając.

Najbardziej ucierpiał nasz górski obwód (287) zwierzyna pozbawiona schronienia nadzwyczajnie się wyprowadza. Musiało minąć wiele lat by drzewostan naszego obwodu znów się odnowił. Na początku lat 90 liczebność zwierzyny naszych łowisk znacznie się poprawiła, wzrosło pozyskanie, oraz polepszyły się finanse koła.

Myśliwi zajmowali się również reintrodukcją bażantów na obwodzie (265) początkiem lat 2000 myśliwi nabyli w Kowarach na terenie szpitala budynek dawnego magazynu. Wspólnym wysiłkiem członków koła obiekt został gruntowe przebudowany, a przyległy teren zagospodarowany i ogrodzony.

Z okazji 30 rocznicy istnienia naszego KOŁA MYŚLIWI Z KNIEI ufundowali obelisk pamiątkowy ku czci św. Huberta, który znajduje się na uroczysku Doły Łomnickie.