Aktualności

Galeria

Obszary naszych działań

Gospodarka łowiecka

dzierżawimy obwody łowieckie, dbamy o poprawę warunków bytowania zwierzyny, prowadzimy wsiedlenia zwierzyny w celu zwiększenia populacji

Tradycje i kultura łowiecka

posiadamy własny sztandar, organizujemy bale myśliwskie oraz imprezy integracyjne, wspieramy wydarzenia lokalne i charytatywne

Edukacja

prowadzimy spotkania edukacyjne z uczniami szkół, prowadzimy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa na polowaniu