Prace gospodarcze w obwodzie 287

Aktualność

Nasz nowy myśliwy Tadeusz Nogaj z Kalisza zbudował nieopodal Karpacza
piękna ambonę.

    Napisz komentarz